http://www.rkdos.nl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slideshow.slideshow1gk-is-166.jpglink
http://www.rkdos.nl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slideshow.slideshow2gk-is-166.jpglink
http://www.rkdos.nl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slideshow.slideshow3gk-is-166.jpglink
http://www.rkdos.nl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slideshow.slideshow4gk-is-166.jpglink
http://www.rkdos.nl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slideshow.slideshow5gk-is-166.jpglink
  1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4

Contributie 2016

Overeenkomstig het besluit, genomen in de Algemene ledenvergadering van 30 april 2015 j.l, zal de contributie voor recreatieleden indexmatig worden verhoogd per 01-01-2016. Voor de leden van de selecties Turnen Dames en Turnen Heren gelden vanaf 01-01-2016 andere bijzondere tarieven, zoals in de extra ouderavond van 30 november 2015 j.l. is gepresenteerd. In de eerste week van iedere maand incasseren wij de reguliere RKDOS lidmaatschapscontributie. De geldende tarieven voor 2016 zijn te vinden onder Algemeen, Ledenadministratie


In de tweede helft van januari incasseren wij bij alle leden, éénmalig de KNGU bondscontributie. Voor het jaar 2016 heeft de KNGU een verhoging doorgevoerd en zijn de bedragen als volgt vastgelegd: 
Leden t/m 15 jaar € 20,24
Leden van 16 jaar en ouder € 24,72

Tevens heeft de KNGU het volgende bepaald:

“Lidmaatschap bij meerdere Gymsportaanbieders
Een sporter die bij meerdere KNGU-Gymsportaanbieders lid is, betaalt via alle Gymsportaanbieders bondscontributie. Die leden maken meer gebruik van de mogelijkheden en ondersteuning van de KNGU dan iemand die maar bij één Gymsportaanbieder sport of les geeft.”