http://www.rkdos.nl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slideshow.slideshow1gk-is-166.jpglink
http://www.rkdos.nl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slideshow.slideshow2gk-is-166.jpglink
http://www.rkdos.nl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slideshow.slideshow3gk-is-166.jpglink
http://www.rkdos.nl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slideshow.slideshow4gk-is-166.jpglink
http://www.rkdos.nl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slideshow.slideshow5gk-is-166.jpglink
  1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4

Algemene Ledenvergadering 2018

Aankondiging van en uitnodiging tot het bijwonen van de
 
Jaarvergadering RKDOS Kampen/IJsselmuiden op: 
Donderdag 24 mei 2018
 
Locatie: Kantine RKDOS
Turncentrum Kampen, Horstsingel 3
 
Aanvang: 20.00 uur
Inloop met koffie 19.45 uur
Agenda
 
1. Opening
 
2. Verslag van ledenvergadering donderdag 1 juni 2017
 
3. Binnengekomen berichten, mededelingen
 
4. Jaarverslag  bestuur
 
5. Financieel jaarverslag resultaten 2017 en begroting 2019
 
6. Verslag van de kascontrolecommissie 2017
 
7. Wijziging inning contributie seizoen 2018/2019
 
8. Vaststellen contributie 2018/2019
 
9. Voortgang Visie en Missie
 
10. Bezetting bestuur
Aftredend en herkiesbaar: Sandra Klappe
De functie voor bestuurslid afdeling Turnen Heren is nog vacant
Eric Koek wordt door het bestuur voorgedragen als interim-voorzitter
 
11. Jubilarissen
 
12. Rondvraag
 
13. Sluiting ( na afloop van de vergadering is er natuurlijk gelegenheid om onder het genot van een drankje gezellig na te praten)
 
 
Voorafgaand aan de vergadering is er vanaf 19.15 tot 19.45 uur gelegenheid tot lezing van het gehele financiële jaarverslag