Notulen ouderavond aangepast online

 

ImageDe notulen van de ouderavond van 14 oktober j.l. staan hier in aangepaste vorm online.

Ook het in punt 3 genoemde stukje over de financiën staat hier online.