· 

Einde seizoen voor officiële wedstrijden

Beste Leden,

Op 18 maart heeft onze bond KNGU besloten dat alle officiële wedstrijden voor dit seizoen niet meer door gaan, lees hier het uitgegeven persbericht. Qua sportieve prestaties betekent dit dus helaas einde seizoen. Het bestuur betreurt dit, maar begrijpt de ernst van deze beslissing.

 

Hervatten van lessen

Over het hervatten van lessen hebben wij nog geen enkel nieuws. Voorlopig geldt een totaal verbod t/m 6 april. Zodra er meer bekend wordt, informeren wij u direct. Wij hopen natuurlijk binnen afzienbare tijd de lessen te kunnen hervatten.

 

Contributie-inning

Als bestuur hebben wij ook nagedacht over de contributie-inning. Vooralsnog gaat die gewoon door. Onze bond KNGU is van mening dat we de verenigingskosten normaal ook met z’n allen maken en dus ook zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Wij zijn een vereniging met leden die zich gezamenlijk inzetten voor een collectief belang. En als zodanig doen wij ook een beroep op u. Want onze kosten lopen nu nog gewoon door. Wij hebben nog geen uitsluitsel over het doorbetalen van zaalhuren en ons personeel wensen wij in ieder geval te betalen.

Eenmalige contributiekorting

Uiteindelijk willen we als bestuur (achteraf) wel de balans op gaan maken van de financiële gevolgen van het coronavirus. Als blijkt dat substantiële kostenposten ook voor de vereniging zijn weggevallen, dan hoeft u die kosten ook niet te dragen natuurlijk. In dat geval zullen wij later een eenmalige contributiekorting toepassen. Wij berichten u dan nader.

 

Mocht u financieel getroffen zijn door het coronavirus (inkomensverlies) en problemen voorzien met de contributie-inning, dan kunt u altijd contact opnemen met de penningmeester (penningmeester@rkdos.nl). Gezamenlijk willen wij dan met u kijken naar een oplossing zodat wij u als lid mogen behouden.

 

Mocht u andere vragen hebben omtrent het coronavirus of andere zaken, dan kunt u altijd per mail contact opnemen met het bestuur. Wij rekenen op uw steun in deze lastige tijd en hopen u binnen afzienbare tijd weer in onze lessen te mogen begroeten.

 

 

Bestuur RKDOS