· 

Maatregelen coronavirus aangescherpt

Beste Leden,

De KNGU heeft onderstaande update op haar site geplaatst:

 

De Nederlandse regering heeft op 23 maart de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus aangescherpt. Voor onze sport betekent dit dat er tot 1 juni geen wedstrijden, congressen, (bij)scholingen, festivals, evenementen en toernooien mogen worden georganiseerd. Het verbod om sport- en fitnessclubs (sportaccommodaties en sportinrichtingen), waaronder zwembaden, sporthallen en sportvelden, open te stellen, geldt nog tot en met 6 april (aldus de rijksoverheid). De KNGU acht het aannemelijk dat hierin verandering komt, maar hoe en wanneer is nu nog niet bekend.

 

Concreet betekent dit dat de termijn van 6 april nog steeds aangehouden wordt voor het eventueel weer mogen en kunnen gaan sporten. Voor evenementen geldt de verlengde termijn tot 1 juni, en wedstrijden zijn, zoals in een eerder bericht al aangegeven, voor de rest van het seizoen komen te vervallen.

 

Dit betekent dat de RKDOS dansuitvoering "Dance on Stage" helaas uitgesteld moet worden (of in het uiterste geval niet door kan gaan). Ook is door de organiserende vereniging van het evenement de "Zomerdansdag" reeds aangegeven dat deze wordt uitgesteld of komt te vervallen. 

 

Voor Dance on Stage worden op dit moment de mogelijkheden voor een alternatieve datum onderzocht. Mocht hier meer duidelijkheid over zijn dan wordt dat zo snel als mogelijk gecommuniceerd.

 

Dit geldt ook voor de Zomerdansdag. Zodra hierover door de organiserende vereniging meer informatie gegeven wordt dan zal dat gecommuniceerd worden. 

 

Namens het bestuur,

 

Eric Koek