· 

Maatregelen coronavirus verlengd

Beste Leden,

De KNGU heeft onderstaande update op haar site geplaatst: 

 

De Nederlandse regering heeft op 31 maart de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus verlengd. Voor de sport betekent dit dat er tot 1 juni geen congressen, (bij)scholingen, festivals, evenementen en toernooien mogen worden georganiseerd. Het verbod om sport- en fitnessclubs (sportaccommodaties en sportinrichtingen), waaronder zwembaden, sporthallen en sportvelden, open te stellen, geldt  tot en met 28 april. De KNGU acht het aannemelijk dat hierin verandering komt, maar hoe en wanneer is nog niet bekend. De KNGU blijft de richtlijnen van het RIVM volgen, net als de adviezen van het ministerie van VWS/NOC*NSF.

Concreet betekent dit dat de termijn van 6 april voor het eventueel weer mogen en kunnen gaan sporten verlengd is tot en met 28 april. Voor evenementen geldt onveranderd de verlengde termijn tot 1 juni, en wedstrijden zijn, zoals in een eerder bericht al aangegeven, voor de rest van het seizoen komen te vervallen.

 

Helaas niet het bericht waar velen op gehoopt hebben, maar wel noodzakelijke maatregelen om corona onder controle te krijgen: Samen sterk tegen corona.

 

Namens het bestuur,

 

Eric Koek