· 

Beperkte heropening van de sport

Beste Leden,

Zoals de meesten wellicht al vernomen hebben kan het sporten weer voorzichtig buiten opgepakt gaan worden, goed nieuws! 

 

Er zijn wel kaders gesteld door de regering voor het weer mogen gaan sporten:

 

  1. Kinderen t/m 12 jaar mogen vanaf 29 april 2020 buiten sporten zonder 1,5 meter afstand te houden (trainingen kunnen hervat worden, wedstrijden niet). Deze beperkte heropening van de sport is voorlopig tot 20 mei aanstaande.
  2. Jongeren van 13 t/m 18 jaar mogen vanaf 29 april buiten sporten, maar moeten 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Ook hier kunnen de trainingen worden hervat, wedstrijden mogen niet georganiseerd worden. Deze beperkte heropening van de sport is voorlopig tot 20 mei aanstaande.
  3. Horecavoorzieningen van de sportclubs blijven, net als de rest van de horeca in Nederland, gesloten.
  4. Het algemene verbod op samenkomsten blijft voorlopig gehandhaafd.

 

Omdat onze sporten binnensporten zijn moet er wel het een ander geregeld gaan worden. De KNGU doet er alles aan om de clubs zo snel mogelijk te informeren over het precieze kader waarbinnen er vanaf 29 april gesport kan worden. Ook zijn we afhankelijk van de gemeente voor het beschikbaar stellen van geschikte buitenplekken voor de binnensporten. Andere opties voor lokaties worden ook onderzocht.

 

Door bovengenoemde kaders, en mogelijke praktische beperkingen kunnen wellicht niet alle groepen weer wat gaan doen vanaf volgende week. Natuurlijk wordt het aanbieden van alternatieven voor deze leden/groepen wel voortgezet.

 

De afdelingen zijn inmiddels aan de slag gegaan met het uitwerken van deze buitentrainingen. Voor een definitieve start zijn we, zoals hierboven aangegeven, wel afhankelijk van de KNGU (verzekeringen) en van de gemeente (aangewezen plekken). Bij beide zijn inmiddels de gesprekken opgestart.

 

Verdere communicatie over de lessen zal gedaan worden vanuit de commissies en leiding.

 

 

Ondanks dat we nog niet volledig kunnen opstarten, en dat we nog niet terecht kunnen op de binnenlocaties zijn we wel heel blij dat we weer wat meer sport kunnen aanbieden.

 

Het dagelijks bestuur tevens heeft nagedacht over de voortzetting van de contributie-inning. Vooralsnog is deze inning noodzakelijk. Het bestuur heeft er eenduidig voor gekozen om al onze vrijwilligers en personeelsleden geheel door te betalen, in lijn met het streven van de overheid om inkomstenverlies tot een minimum te beperken. Voortzetting van contributie-inning is ook de beleidslijn van onze bond en NOC*NSF.

 

Inmiddels is duidelijk geworden dat er financiële meevallers zullen zijn, maar tegelijkertijd zijn ook belangrijke neveninkomsten al weggevallen. Het bestuur verwacht wel dat onder aan de streep wat overblijft wat aan de leden ten goede zal komen.

 

Als alle geldstromen inzichtelijk zijn, zal het zomerreces gebruikt worden om alles uit te rekenen. In september zal de financiële meevaller dan terug vloeien naar de leden door middel van een contributiekorting. Voor uw informatie: In juli en augustus int de RKDOS geen contributie.

 

De regering streeft na dat er voor niemand inkomensverlies ontstaat. In heel veel gevallen werken die maatregelen (althans tot heden) ook. Doel is om alles financieel zo veel mogelijk in stand te houden en door te laten draaien. RKDOS probeert die lijn ook te volgen. Als alles goed gaat, ontstaat er voor u geen financieel nadeel en voor de vereniging ook niet.

 

MAAR:

 

Er zijn natuurlijk onder onze leden wel uitzonderingen. Mensen in specifieke sectoren die financieel heel hard geraakt worden. In die specifieke gevallen is het bestuur altijd bereid om samen met u tot een oplossing te komen. Stuurt u dan een mail naar penningmeester@rkdos.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen. Ons doel is om u of uw kind als lid te behouden zodat iedereen – aangepast of niet – zo snel mogelijk weer met zijn allen kan sporten.

 

 

Namens het bestuur,

 

Eric Koek