· 

Leden t/m 18 jaar mogen buiten weer sporten

Beste jeugdleden en ouders/verzorgers,

Sinds de persconferentie van 21 april jl. is RKDOS achter de schermen druk bezig met de gemeente en de KNGU om het sporten weer op te starten. 

De belangrijkste richtlijnen voor sport uit de persconferentie zijn dat kinderen tot en met 12 jaar weer buiten mogen sporten in groepjes, mits dit georganiseerd en onder begeleiding is. Zij hoeven daarbij geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

 

Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen ook samen buiten sporten, mits dit georganiseerd en onder begeleiding is. Zij moeten onderling 1,5 meter afstand houden.

 

Officiële wedstrijden en competitie zijn verboden. Steeds geldt: geen ouders die blijven kijken en thuis omkleden en douchen. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor kinderen nog steeds: blijf thuis!

 

Buiten sporten is niet gebruikelijk in onze tak van sport en toch denken wij dat het opstarten van onze sportactiviteiten juist in deze periode goed is voor de leden tot en met 18 jaar. Het sociale karakter daarbij is de belangrijkste drijfveer om weer te starten. De trainingen zijn uiteraard niet zoals je gewend bent. De nadruk zal liggen op conditie en spierontwikkeling. Het gebruik van sporttoestellen uit de zaal is voorlopig zeker nog niet aan de orde. 

 

De komende tijd zullen stap voor stap afdelingen opstarten met het verschillende aanbod. De trainers en afdelingen proberen dit 11 mei, na de schoolvakanties ingericht te hebben binnen de geldende richtlijnen en protocollen. Sommige groepen kunnen mogelijk al eerder starten. 

 

Volgen van protocollen en richtlijnen door leden en ouders/verzorgers

Sportkoepel NOC*NSF en de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie hebben protocollen opgesteld met de belangrijkste richtlijnen. Samen met de Gemeente Kampen zijn wij de afgelopen weken constructief aan de slag gegaan met het vinden van geschikte plekken om veilig en verantwoord sportlessen weer op te starten. Uitgangspunt daarbij is dat wij vooral op bestaande uren willen inzetten. In veel gevallen is dat ook gelukt. De frequentie van de trainingen zal mogelijk voor veel leden nog wat lager liggen dan ze gewend zijn. 

 

De protocollen voor jullie als sporter en voor ouders/verzorgers en aanvullende richtlijnen vinden jullie hieronder. Lees deze goed door en volg de instructies goed op. 

 

 

Desinfecterende middelen worden op dit moment door de club aangeschaft. Eigen desinfecterende middelen mogen uiteraard gebruikt worden en juichen wij zoveel mogelijk toe. Voorzie de middelen dan even met een naam.

 

Lesrooster en programma

Jullie ontvangen het lesrooster van jullie eigen afdeling/trainers. Er gelden een aantal belangrijke aanvullende spelregels:

  • Kinderen die 13 jaar zijn, mogen absoluut niet mee trainen bij een groep tot en met 12 jaar en andersom.
  • Voor volwassenen van 19 jaar en ouder geldt nog steeds een strikt verbod om deel te nemen aan buitensportactiviteiten. Houdt hier echt rekening mee! Waar mogelijk wordt het online aanbod opgezet of voortgezet. 

Mocht je verschijnselen hebben, het spannend vinden of andere bezwaren hebben om al deel te nemen aan de buiten trainingen, meld dit dan bij je eigen trainer. Deelname is uiteraard niet verplicht en voor deelname aan de buiten trainingen geldt de disclaimer onderaan deze pagina.

 

Vragen of opmerkingen

Hebben jullie de komende tijd vragen, twijfels of opmerkingen, dan kunnen jullie die in eerste lijn richten aan je eigen trainer en/of afdelingsvoorzitter. Het bestuur en de afdelingsvoorzitters werken nauw samen in deze periode en willen jullie vooral goed helpen en ondersteunen waar dat nodig is. 

 

Belangrijkste van alles

Het is fijn en leuk om weer op te starten. Veel van jullie staan te trappelen om weer te beginnen, elkaar te zien en samen aan de slag te gaan. Houd het veilig, maak het vooral leuk en gebruik het gezond verstand. 

 

We vinden het geweldig hoe velen van jullie zich de afgelopen periode, maar ook de komende periode zich weer inzetten voor RKDOS. Een leuk weetje: RKDOS heeft 603 leden in de leeftijd tot en met 18 jaar, deze hopen wij de komende tijd weer te bereiken met fijne trainingen. Samen sterk om met elkaar weer iets op te bouwen. 

 

Met sportieve groet, 

Namens het bestuur en afdelingsvoorzitters,

 

Michael Hollander

Verenigingsmanager RKDOS

 

 


Informatie voor sporters

Informatie voor ouders en verzorgers

Download het Protocol Verantwoord Sporten (12 pagina's / 327kb)


DISCLAIMER

 

Deelname aan de buiten- en online trainingen georganiseerd door Sportvereniging RKDOS Kampen/IJsselmuiden, geschiedt geheel op eigen risico!

 

Zoals bij alle lichamelijke oefeningen, kan het onjuist uitvoeren van een oefening leiden tot blessures en letsel. Gebruik je verstand bij het uitvoeren van de opdrachten en oefeningen. Begrijp je iets niet, vraag ons gerust om hulp of uitleg. Twijfel je of een opdracht wel veilig uitgevoerd kan worden, doe het dan bij voorkeur niet. Stop direct als je pijn voelt. Neem als de pijn aanblijft of toe neemt waar nodig contact op met je huisarts of fysiotherapeut. 

 

Sportvereniging RKDOS Kampen/IJsselmuiden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 05041792 is niet aansprakelijk voor lichamelijke klachten, ontstaan door het uitvoeren van de oefeningen en trainingsopdrachten die wij aanbieden tijdens de online- en buiten trainingen.