· 

Aanscherping maatregelen

Beste leden, ouders, verzorgers, leiding en vrijwilligers,

 

 Het is al weer enige tijd geleden dat we iets hebben moeten communiceren rondom corona. We worden allemaal geconfronteerd met oplopende corona cijfers en daardoor maatregelen die een grote impact hebben op de privé- en werksituatie. Ook de sport wordt wederom geraakt door deze maatregelen.

 

Vanaf de persconferentie zijn de leiding, commissies en het bestuur aan de slag gegaan met de doorvertaling van deze maatregelen naar het sporten binnen onze vereniging. Hierbij zijn adviezen en richtlijnen meegenomen van NOC*NSF, KNGU en de gemeente (inclusief de veiligheidsregio). 

 

Sporten blijft mogelijk voor alle leeftijden en de meeste groepen, mits de regels toegepast kunnen worden. Contactsporten zijn niet toegestaan voor 18+ leden. De belangrijkste maatregelen zijn de maximale groepsgrootte en 1,5 meter afstand voor alle 18+ sporters. Helaas zou het toepassen hiervan wel kunnen leiden tot het minder kunnen sporten, of sporten op een ander moment de komende periode.

 

Elke afdeling is bezig met de doorvertaling van deze regels naar de betreffende sporten. Details hierover zullen op korte termijn door de afdeling en/of leiding gecommuniceerd worden aan de leden.

 

We begrijpen dat deze maatregelen opnieuw impact hebben, maar de volksgezondheid staat nog altijd op nummer 1.

 

Het bestuur zal op korte termijn in een separate mail terugkomen op de algemene ledenvergadering (ALV) en de eerder aangegeven contributie compensatie. 

 

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn dan zullen deze gecommuniceerd worden. Houdt ook deze site in de gaten voor het laatste nieuws.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens het bestuur,

 

Eric Koek

Voorzitter RKDOS