· 

RKDOS in lockdown

Beste leden, ouders, verzorgers, leiding en vrijwilligers,

 

Gisteren zijn vergaande corona maatregelen afgekondigd door de regering, welke inmiddels al ingegaan zijn. Omwille hiervan is er gisteren reeds een bericht verstuurd via de diverse Whatsapp groepen naar de diverse sporters.

 

Concreet betekenen deze maatregelen voor RKDOS dat alle binnensport tot minimaal 19 januari stil ligt. Per afdeling zal bekeken en indien aan de orde gecommuniceerd worden welke alternatieven er mogelijk zijn.

 

Door de corona beperkingen is het niet gelukt om de ALV te beleggen in 2020. Er waren datums gepland, echter zijn deze ook weer verdwenen uit de agenda. Zodra de mogelijkheid er weer is zal het bestuur alsnog een ALV beleggen. Mochten hier vragen over zijn dan kunnen die gericht worden aan bestuur@rkdos.nl.

 

 

We begrijpen dat deze maatregelen opnieuw impact hebben, maar de volksgezondheid staat nog altijd op nummer 1.

 

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn dan zullen deze gecommuniceerd worden. Houdt ook deze site in de gaten voor het laatste nieuws.

 

Langs deze weg wenst het bestuur iedereen fijne kerstdagen en een gezond, gelukkig en sportief 2021.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens het bestuur,

 

Eric Koek

Voorzitter RKDOS