· 

Nieuwe maatregelen

Beste leden, ouders, verzorgers, leiding en vrijwilligers,

 

Dinsdag 2 november 2021 zijn in de persconferentie nieuwe maatregelen aangekondigd. Ook RKDOS is verplicht zich te houden aan deze maatregelen. 

 

QR-code scannen

Vanaf zaterdag 6 november zullen van leden van 18 jaar en ouder bij toegang de QR-code gescand moeten worden. Bij een niet geldige QR-code is toegang en daarmee sporten helaas niet mogelijk. Bij ouder en kindgym zal de QR-code van de meesportende ouder/begeleider gescand worden en geldig moeten zijn. 

 

Brengen en halen van kinderen bij de deur

Om te voorkomen dat leiding en/of extra vrijwilligers constant QR-codes moeten scannen is besloten om het brengen en halen van kinderen bij de deur van de accomodatie te doen, zoals dit ook gedaan is tijdens de lockdown periode eerder dit jaar. Daar waar mogelijk zal per afdeling gekeken worden of er periodiek iets gedaan kan worden met bijvoorbeeld kijkmomenten, hiervoor is dan wel weer een geldige QR-code nodig. Waar relevant zullen afdelingen hier zelf over communiceren.

 

Naast deze maatregel met de Corona-Check-App gelden de reeds bekende maatregelen onverminderd:

  • Heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen;
  • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
  • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
  • Schud geen handen;
  • Houd buiten het sporten om zoveel mogelijk 1,5m afstand

 

Het is erg jammer dat de sportverenigingen in deze situatie terecht zijn gekomen, maar helaas is het niet anders. We hopen op uw begrip en hopen dat iedereen spoedig weer kan komen sporten!

 

Houdt ook de site van RKDOS in de gaten voor het laatste nieuws.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens het bestuur,

 

Eric Koek

Voorzitter RKDOS