· 

Volledige lockdown

Beste leden, ouders, verzorgers, leiding en vrijwilligers,

 

Afgelopen zaterdag is tijdens de persconferentie een volledige lockdown afgekondigd. Concreet betekent dit voor ons als vereniging dat alle binnensport per direct komt te vervallen tot minimaal 14 januari. 

 

Met begrip voor de situatie is dit toch een teleurstelling, sporten is belangrijk voor ons allemaal. 

 

Ook als we regulier hadden kunnen sporten zouden veel lessen stil komen te liggen door de kerstvakantie. Daar waar mogelijk zal per afdeling gekeken worden naar alternatieven inclusief de bijbehorende planning. Eventuele communicatie hierover zal vanuit de afdelingen gedaan worden.

 

 

Op de laatste bestuursvergadering van maandag 13 december j.l. heeft het bestuur besloten om weer een contributie compensatie toe te passen. Over de contributie van januari zal een eenmalige korting van 75% gegeven worden. De jaarlijkse bondscontributie zal wel gewoon in januari geint worden.

 

Ondanks de huidige corona situatie wenst het bestuur je prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar toe.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens het bestuur,

 

Eric Koek

Voorzitter RKDOS