Geschiedenis VAN RKDOS

Meer dan 100 jaar dynamiek

Onze mooie vereniging bestaat al meer dan 100 jaar! Sterk en vol ambitie. Terwijl we nog mijmeren over het 100-jarig jubileum, wordt er tegelijkertijd weer volop vooruit gekeken. Om te bedenken waar je heen wilt, moet je echter ook weten waar je vandaan komt. Daarom een korte terugblik en een uitleg over onze vereniging van vandaag.

 

1912 Oprichting

In het verzuilde Kampen en IJsselmuiden van het begin van de 20e eeuw is er behoefte aan een rooms-katholieke sportvereniging. Men is van mening dat het beoefenen van sport het beste vanuit de eigen geloofsovertuiging kan plaatsvinden. Daarom wordt in augustus 1912 Sportvereniging RKDOS Kampen & IJsselmuiden opgericht. Hoewel in de loop der jaren het rooms-katholieke karakter op de achtergrond is geraakt, dragen we vandaag de dag uit historisch besef nog steeds de letters RK in onze verenigingsnaam.

 

1913 – 1918 Moeizame start

Tegenwoordig is RKDOS een bloeiende vereniging. Het begin is echter lastig. Het ledenaantal is laag om meerdere redenen. Ten eerste bestaat de vereniging louter uit mannen, die pas op hun 16e lid kunnen worden. Daarnaast staat De Eerste Wereldoorlog voor de deur. Veel jongemannen worden gemobiliseerd voor het leger. 

 

En dan te bedenken dat vandaag de dag zeker twee derde van ons ledenbestand jonger is dan 16 jaar. Destijds was sporten echt een zaak van ‘volwassen mannen’. Natuurlijk kwamen daar later ook vrouwen bij, maar het duurde nog lang voordat jeugdleden de hoofdmacht gingen vormen van sportverenigingen.

 

1919 – 1939 Actieve vereniging

In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw ontwikkelt  RKDOS zich tot een actieve vereniging, waarin mannen, vrouwen en kinderen zich bezighouden met atletiek en gymnastiek. Er is een sterke verenigingsband tussen de leden en veel leden raken langdurig aan de vereniging verbonden.

 

1940 – 1950 RKDOS duikt onder

Duistere jaren voor RKDOS. Door het oorlogsgeweld en de bezetting neemt sport even een minder belangrijke plaats in. De bezetters eisen aansluiting bij de ‘cultuurkamer’ en de Duitse sportbond. RKDOS duikt onder en leidt een sluimerend bestaan. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog komen de lessen spontaan weer op gang met hernieuwd enthousiasme. 

 

1950 – 1980 RKDOS ontwikkelt zich  

RKDOS ontwikkelt zich. Tot de jaren zestig ligt de nadruk op Kampen. Daarna krijgt RKDOS ook stevige voet aan de grond in IJsselmuiden. 

 

1980 – 2000 Een vaste thuisbasis

In deze periode is er beweging in de afdelingen van de club. Medio jaren negentig maakt de atletiekafdeling zich los van RKDOS om zelfstandig verder te gaan als AV Isala’96. Het aanbod aan gymnastiekvarianten breidt zich uit, met een hoofdrol voor de dansafdeling. Dans wordt de grootste afdeling van RKDOS. 

 

Daarnaast gaat in 1990 een langgekoesterde wens in vervulling. RKDOS krijgt bij Sporthal de Reeve haar eigen turnhal. Een specifiek ingerichte hal door RKDOS en de gemeente samen. Door deze eigen hal met kantine krijgt RKDOS een vaste thuisbasis. 

Sporthal De Reeve brandt af.

2000 – 2011 RKDOS komt tot wasdom

Rampspoed in 2004: sportcomplex de Reeve, inclusief onze turnhal, brandt volledig af. Er volgt een drietal jaren van improvisatie en noodmaatregelen. De vereniging zit verspreid over alle sportcomplexen van Kampen en IJsselmuiden. In 2007 wordt het hernieuwde Turncentrum geopend, waarna RKDOS zich verder kan ontwikkelen. RKDOS groeit steeds verder in haar oorspronkelijke, maar ook in nieuwe disciplines. We noemen: Ouder- en Kindgym, Recreatiegym, Turnen, Springen, Freerunning, Dans, Volleybal en 50+. Vanuit de diverse afdelingen worden allerlei nieuwe dingen bedacht, waardoor de vereniging continu in ontwikkeling is.

2012 100-jarig jubileum

In 2012 is het dan eindelijk zo ver: RKDOS bestaat 100 jaar. In een spetterend jaar met allerlei festiviteiten, met als hoogtepunt de Jubileumuitvoering, heeft RKDOS haar 100-jarig bestaan gevierd. Een groots feest om nooit te vergeten. 

 

2013 – Vandaag de dag

De tijd vliegt. RKDOS is nu een bloeiende vereniging met vele vrijwilligers, enthousiaste en betrokken leiding en ruim 850 leden, verdeeld over vele afdelingen. Een vereniging waar mensen zich thuis voelen. RKDOS  groeit nog steeds in alle disciplines en we zitten nog altijd vol met ideeën.