Ledenadministratie

Contact

ledenadministratie@rkdos.nl

Facturen, storneringen en betalingsherinneringen

penningmeester@rkdos.nl

06-83905674 (alleen ná 20:00 uur of in het weekend)

 

Contributie

Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt eenmalig € 10,00. De verenigingsjaarcontributie wordt vanaf 1 september 2018 in 10 maandelijkse termijnen per incassomachtiging geïnd. De KNGU bondscontributie wordt per kwartaal (januari, april, juli en september) geïnd en afgedragen aan de bond. Alle leden betalen bondscontributie, voor 2023 gelden de volgende kwartaaltarieven: leden t/m 15 jaar € 6,45 en leden van 16 jaar en ouder € 7,95 (bedragen worden ieder jaar door de KNGU eind december bekend gemaakt) . De KNGU bondscontributie moet aan alle verenigingen betaald worden, waar het lid ingeschreven staat.

 

Goedkeuring Gebruik Beeldmateriaal

Op het inschrijfformulier is een verplicht veld toegevoegd om wel of geen toestemming te geven voor gebruik van beeld materiaal van het in te schrijven lid. Bij RKDOS en de KNGU is de privacy van haar leden zeer belangrijk. Vereniging hebben een belangrijke taak in de registratie van persoonsgegevens. In onze administratie wordt de Goedkeuring gebruik beeldmateriaal vastgelegd. Hiermee kan RKDOS vastleggen of een lid goedkeuring geeft dat hij/zij zichtbaar is op foto's en of video’s die door de vereniging en of bond worden gebruikt.

 

Wijzigingen persoonsgegevens

Adreswijzigingen dienen zo spoedig mogelijk aan de ledenadministratie te worden doorgegeven.

Leswijzigingen en/of inschrijfformulieren moeten via de desbetreffende leiding aangeleverd worden en kunnen daarna pas verwerkt worden.

 

Beëindigen lidmaatschap

Altijd zelf opzeggen bij de ledenadministratie, uiterlijk op de 22e van de maand per brief of per mail naar ledenadministratie@rkdos.nl. Opzeggingen via leiding of andere RKDOS gerelateerde emailadressen worden niet verwerkt en contributie wordt daarom nooit terug betaald.

 


Contributiebedragen (vanaf 1-1-2023)

 

per maand 10x per jaar (september tot en met juni)

 

Sport Algemeen* (september - juni)

Turnen (september - juni)

Sportmix 55+ (30 lessen/8 maanden)

 

t/m 15 jaar

 

 

16 jaar en ouder

 

 

Turnfun/gymkids/recreatief turnen** Turnhal

Alle selectieleden

TD & TH

alle leeftijden ***

   
  Bedrag/maand Bedrag/maand  Bedrag/maand Bedrag/maand   Bedrag/maand
1e uur €17,90 € 20,30 € 27,40 *  € 28,30 september - april  €16,20
Elk extra lesuur

€ 8,65

 

€ 8,90

 

€ 7,50

 

€ 8,40

 

mei - augustus

 

-

 

*Sport algemeen: Dans, Springen, Freerunning, Volleybal, 50+, Gymnastiek Jongens & Meisjes, Ouder & Kindgym

** De lessen van zowel de meisjes (Turnfun) als de jongens (Gymkids), die worden gegeven op de dinsdag-  vrijdagmiddag in Turn Centrum Kampen vallen, volgens bestuurlijk besluit, onder de lesgelden van de selecties Turnen Dames en Turnen Heren. De contributie is daarom hoger dan de recreatie tarieven en bijna gelijk aan 1 uur selectiesport!

*** RKDOS verzorgt tevens de maandelijkse incasso voor de Turnacademie regio Zwolle. RKDOS heeft hier uitsluitend een uitvoerende rol en is niet verantwoordelijk voor de vaststelling van contributies. Bondscontributie wordt wel door RKDOS zelf geheven en afgedragen aan de bond.

 

Sporten bij onze vereniging doet u op eigen risico. Wij raden u aan een sportkeuring te ondergaan.

 

Gegevens van bestuur en leiding, alsmede ons privacy statement vindt u op deze website.


Clubtenue

 

Van jeugdleden wordt verwacht dat zij (uiterlijk binnen 3 maanden) na aanvang lidmaatschap het clubtenue aanschaffen.

Voor het clubtenue kunt u terecht bij:

Springen meisjes en jongens

 Anita Teunissen

tel 06-23671338 

Selectie turnen heren, gymnastiek jongens 

Albertine Daalmeijer

Annet Zwep

tel 06-41 83 93 53

tel 06-10 50 79 77

Selectie turnen dames, gymnastiek meisjes

Leiding / Commissie Turnen Dames turnendames@rkdos.nl

Dans

Paulien Diender tel 06-51 30 87 08