Turnen dames

Soepel, vlot, technisch perfect en met veel plezier je oefeningen op de diverse turntoestellen uitvoeren. Daar wil RKOS hard voor werken bij Turnen Dames. Je hoeft nog geen ster te zijn op de brug of op de balk, al kan je dat natuurlijk wel worden.

 

RKDOS besteedt veel aandacht aan de technische kant van turnen, maar gaat ook aan de slag met met doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen. Samen met de turnster stelt de vereniging doelen en hoe die kunnen worden bereikt. Doelen kunnen heel divers zijn, van een nieuw element leren tot een mooie klassering behalen bij ene wedstrijd. Voorop staat plezier in de sport, want zonder plezier, geen prestaties. 

 

 

Turnen is bij RKDOS een serieuze tak van sport. De vereniging heeft de beschikking over een moderne turnhal met bijvoorbeeld een professionele valkuil om moeilijke oefeningen uit te proberen. De turnsters turnen vier toestellen: vloer, sprong, balk en brug.

 

Voor elke turnster is bij RKDOS een passend niveau, tussen de eerste en vijfde divisie, landelijk en regionaal. Aan het begin van het seizoen deelt de leiding de turnster op leeftijd en niveau. Onder leiding van professionele trainers en trainers in opleiding leren ze nieuwe elementen aan op de vier toestellen. 

 

Tot en met het jaar dat de turnster op 31 december 12 jaar is, gaat het om verplichte oefenstof die voor iedereen hetzelfde is, afhankelijk van het niveau. Elk element heeft dan drie niveau’s: makkelijk, basis en moeilijk. Daarna gaat het om keuze-oefenstof die de meiden zelf mogen invullen, aan de hand van de code die door de FIG, de internationale gynastiek federatie, wordt bepaald. De moeilijkheidsgraad hangt uiteindelijk af van het niveau waarop een meisje turnt.

 Verschillende niveau's

Ieder meisje kan meedoen aan turnen. Je hoeft nog geen ster te zijn op de brug of op de balk, al kan je dat natuurlijk wel worden. Bij RKDOS Turnen Dames leren we je om soepel, vlot, technisch perfect en met veel plezier je oefeningen op de diverse toestellen uit te voeren. Daarnaast werken we aan je doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen.  

 

Er zijn verschillende niveaus in het turnen, je kunt kiezen voor turnfun of wedstrijd turnen. Bij RKDOS komen de turnsters uit in de 1e, 2e, 3e, 4e en 5e divisie. In de 1e t/m de 3e divisie komen de turnsters uit op landelijk wedstrijd niveau. De 4e en 5e divisie turnen alleen regionale wedstrijden. De landelijke wedstrijden zullen door heel Nederland gehouden worden, de regionale wedstrijden alleen in Overijssel en Gelderland. 

 

Leeftijdscategorieën

 

Verplichte oefenstof: 

  • Instap: 8/9 jaar 
  • Pupil 1: 9/10 jaar 
  • Pupil 2: 10/11 jaar 
  • Jeugd 1: 11/12 jaar 

Keuze oefenstof: 

  • Jeugd 2: 12/13 jaar 
  • Junior 1: 13/14 jaar 
  • Junior 2: 14/15 jaar 
  • Senior: 15 jaar en ouder

 

In de verplichte oefenstof hebben de turnsters een vaste oefenstof die door iedereen in dat niveau geturnd zal moeten worden. De choreografische bewegingen zullen dus voor iedereen hetzelfde zijn. Bij de elementen heb je keuze tussen het makkelijkste element (-0.30) een basis element en moeilijker element (+0.30). 

 

Bij de keuze oefenstof heb je een aantal eisen per niveau die je zelf in mag vullen aan de hand van het FIG (Federation Internationale de Gymnastique) De moeilijkheidsgraad hiervan is landelijk wel enigszins aangepast aan de verschillende niveau. 

 

De oefeningen worden door juryleden beoordeeld aan de hand van de D en E score. 

D-score staat voor Difficulty= moeilijkheid. In de verplichte oefenstof kun je je D-score dus verhogen met zoveel mogelijk +0.30 elementen te turnen. In de keuze oefenstof kun je je D-score verhogen door zo veel mogelijk hoge waarde elementen te turnen. Deze waarde elementen beginnen met een A waar je 0.10 waarde voor krijgt. B=0.20, C=0.30 etc. 

 

E-score staat voor Execution= uitvoering. Iedere turnster start met 10 punten en tijdens de oefening zal de jury hier punten vanaf halen door naar de uitvoering te kijken. Zo kun je veel punten verliezen door slordig te werken, weinig uitstraling te tonen, elementen niet turnen zoals het hoort, te weinig amplitude etc. 

 

Visie RK DOS Turnen Dames

Bij RK Dos turnen dames wordt door onze turnsters uitgekomen in de 1e t/m de 5e divisie. Het streven is om de turnster zo op te leiden dat zij deel kan nemen aan de wedstrijden passend bij het niveau en de categorie van de turnster. Hierbij willen we samen met de turnster binnen de divisie het hoogst mogelijke bereiken. Voor iedere turnster is er het jaar een succeservaring te behalen, of dit nou met het aanleren van een nieuw element is, of met het behalen van een mooie plaats tijdens een wedstrijd. Voorop staat dat de turnsters plezier hebben in de sport, want zonder plezier, geen prestaties. Gymnastiek - Turnfungroep

Momenteel (augustus 2019) is er voor de meisjes een wachtlijst voor de beide groepen turnfun.

 

Vanaf seizoen 2018/2019 proberen wij in te spelen op de continuroosters die door steeds meer basisscholen gehanteerd worden. Daarom is er in beide groepen plek voor kinderen uit de basisschoolgroepen 1 t/m 4. In overleg met de leiding wordt uw dochter in een van beide groepen ingedeeld.

Sinds januari 2010 zijn wij een nieuwe groep begonnen, waar meisjes in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar, ofwel meisjes uit groep 1 en 2 van het basis onderwijs, kunnen komen sporten. Het idee ontstond om een extra groep op te richten, waarin gymnastiek en turnen gecombineerd zou worden. De perfecte lokatie was snel gevonden en zo komt het dat in Turn Centrum Kampen op vrijdagmiddag een enthousiaste groep meiden in de zaal staat.

 

Vanaf augustus 2015 is hier een groep bijgekomen voor meisjes van 6 t/m 8 jaar, ofwel meisjes uit groep 3 & 4 basisonderwijs. Zij trainen iedere vrijdamiddag, m.u.v. vakanties eveneens in Turn Centrum Kampen.

 

In deze lessen wordt spelenderwijs een warmingup gedaan in bijvoorbeeld spel- of dansvorm. Hierna gaan de kinderen de basiselementen van gymnastiek aanleren. En als afsluiting volgt er weer een spelmoment. Ieder kind kan op haar eigen niveau meedoen, omdat wij heel goed inzien dat niet iedereen gelijk is. Zo zal ook aan het eind van het seizoen naar alle, dan 6 jarige meisjes, gekeken worden of zij in aanmerking komen voor het echte turnen. Maar mochten zij dat niet willen, dan kan zij ook gewoon naar de recreatiegroepen doorstromen.

 

De groep die is begonnen in januari 2010, bestaat uit 2 jonge selectiemeisjes en alle andere meisjes komen uit de recreatiegymgroep of vanuit de ouder- en kindgymgroep.

 

Momenteel bestaat de gehele groep uit meisjes vanuit de recreatie of vanuit de ouder- en kindgym groepen.

 

Groep 1

vrijdagmiddag 13.45 uur tot 14.45 uur in Turn Centrum Kampen

 

Groep 2

vrijdagmiddag 14.45 uur tot 15.45 uur in Turn Centrum Kampen

 Volg ons op Facebook

Volg ons op Instagram