Vertrouwenspersoon

Iedereen wil graag op een normale manier behandeld worden. Jij ook... toch gebeurt het wel eens dat dingen niet zo gaan zoals jij dat graag ziet. Ook binnen een sportvereniging zoals RKDOS. Wanneer het daarbij gaat om ongewenste omgangsvormen kan een vertrouwenscontactpersoon daar een rol in spelen.

 

Ongewenste omgangsvormen

Hierbij kun je denken aan:

- Seksuele intimidatie

- Agressie en geweld

- Discriminatie

- Pesten en treiteren

- Roddelen en negeren

- Machtsmisbruik

 

Wanneer is iets ongewenst of ongewild. Dat bepaalt de ontvanger. Die voelt wanneer iets niet oké is.

 

Wat doet de vertrouwenscontactpersoon?

De vertrouwenscontactpersoon heeft in eerste instantie een klankbordfunctie, een luisterend oor. Er wordt emotionele en praktische ondersteuning geboden en er wordt zorg gedragen voor de eerste opvang van een slachtoffer van ongewenste omgangsvormen.

Er kan geadviseerd worden in de richting van een mogelijke oplossing en er kan ondersteuning geboden worden bij het realiseren daarvan. Alles gaat in overleg met het slachtoffer. Het slachtoffer bepaalt het tempo en de werkwijze. Er wordt geen actie ondernomen zonder toestemming van het slachtoffer.

 

Wat doet de vertrouwenscontactpersoon niet?

De vertrouwenscontactpersoon doet niet aan waarheidsvinding. Zij zal dus niet "de klacht" onderzoeken, maar het slachtoffer ondersteunen en een mogelijke te volgen route aangeven. De vertrouwenscontactpersoon zal "de klacht" serieus behandelen en geen oordeel geven over de klacht. De vertrouwenscontactpersoon neemt geen maatregelen tegen derden. Eventueel te nemen maatregelen zal via de voorzitter van de vereniging gaan.

 

 

Vertrouwelijkheid

De vertrouwenscontactpersoon staat borg voor de vertrouwelijkheid en geheimhouding. In overleg met het slachtoffer kan hij een zaak open of geanonimiseerd bespreken met de een afgevaardigde van het bestuur. 

 

Er is echter één uitzondering: De vertrouwenscontactpersoon heeft een meldingsplicht wanneer strafbare feiten/handelingen medegedeeld worden.

 

Werkwijze

Het is niet de bedoeling dat bij elk gering feit of iedere misplaatste grap de vertrouwenscontactpersoon wordt ingeschakeld. Men dient eerst in overleg met de leiders/trainer te gaan. Komt men dan niet tot een oplossing, staat de weg naar de vertrouwenscontactpersoon open. Bij ernstige zaken is de vertrouwenscontactpersoon uiteraard direct te benaderen.

 

Wie zijn de vertrouwenscontactpersonen bij RKDOS?

Hendrien Hoksbergen

e-mail: hoksbergen1972@gmail.com

 

Frank Klappe

e-mail: frankklappe@gmail.com

 

Ook binnen de KNGU en NOC*NSF zijn er vertrouwenspersonen beschikbaar. Hiervoor verwijzen wij u naar de sites van deze organisaties.

 

NOC*NSF   

www.nocnsf.nl/vertrouwenspunt

 

KNGU          

www.kngu.nl/medisch-veiligheid/hulplijn-intimidatie